Hulp bij schulden

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Sociale zekerheid
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 20-02-2008
Documentdatum 20-02-2008
Onderwerp Armoedebestrijding

Er zijn verschillende manieren om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Voor zowel particulieren als zelfstandig ondernemers. In eerste instantie probeert u tot een aflossingsregeling te komen met uw schuldeisers. Lukt dat niet, dan biedt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) alsnog een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken. Daarbij spelen de rechtbank en de bewindvoerder een belangrijke rol.

Deze brochure is bedoeld voor particulieren en zelfstandig ondernemers en behandelt de volgende onderwerpen:

  • Hoe komt u tot een aflossingsregeling?
  • Wanneer is de WSNP van toepassing?

Datum van publicatie: juni 2008 / Ministerie van SZW bestelcode: 513.

De gesproken versie van deze brochure is via deze site te beluisteren en is gedurende een half jaar beschikbaar op een verzamel-cd. Om te zien of de CD-rom met deze publicatie nog bestelbaar is, klikt u op de link 'Dedicon'.

Publicaties