Besluit Wob-verzoek over Jeugdbescherming Brabant - Bijlagen bij besluit Wob-verzoek over Jeugdbescherming Brabant.pdf

Omschrijving

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over het door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verrichte onderzoek bij Jeugdbescherming Brabant. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 30-07-2020
Documentdatum 09-04-2020
Onderwerp Jeugdhulp

Publicaties