Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

Omschrijving

'Toezicht en handhaving kinderopvang' van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 19-09-2023
Documentdatum 19-09-2023
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties