Werkinstructie ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2020

Omschrijving

Een ambtsbericht is een objectieve beschrijving van de actuele situatie in een bepaald land, voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft de ambtsberichten. Sommige passages in deze werkinstructie zijn gelakt en voorzien van de aanduiding ’10 2 d’ of ’10 2 e’. Deze aanduidingen hebben betrekking op de desbetreffende artikelen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Eind 2021 is een nieuwe versie van deze werkinstructie verschenen. Deze nieuwe versie vervangt het document op deze pagina.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Migratie
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 23-10-2020
Documentdatum 31-07-2020
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties