Septembercirculaire provinciefonds 2023 - Rekenmodel sepcirc 2023 uitkeringen 2023 en verder - ODS.ods

Omschrijving

De septembercirculaire 2023 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2023 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 19-09-2023
Documentdatum 19-09-2023
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties