Uitkeringsbedragen per 1 januari 2018

Omschrijving

Per 1 januari 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast.

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema
 • Sociale zekerheid
 • Ouderen
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Ouderen
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 18-12-2017
Documentdatum 08-01-2018
Onderwerp
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • AOW
 • Participatiewet
 • Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)
 • Wajong
 • Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)
 • WW-uitkering

Publicaties