Antwoorden op Kamervragen over kabinetsreacties gespoten PUR-schuimisolatie

Omschrijving

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op het advies 'Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid' en de kabinetsreactie op de brief van Meldpunt PURslachtoffers van 17 februari 2021. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 05-11-2021
Documentdatum 05-11-2021
Onderwerp Bouwproducten

Publicaties