Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Gezondheidsrisico's
  • Zorg en gezondheid
  • Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 24-01-2023
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp
  • Gezondheid en preventie
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Publicaties