Wet aanpak schijnconstructies: uitleg over verplichtingen inzake de WML

Omschrijving

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook, de betaling van het wettelijk minimumloon en de inhoudingen en verrekeningen van kracht. In deze publicatie geven wij meer duidelijkheid op een aantal vragen die in de praktijk kunnen voorkomen. 

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 29-09-2015
Documentdatum 24-10-2018
Onderwerp
  • Aanpak schijnconstructies
  • Minimumloon

Gesproken versie

Publicaties