Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het voorbereiden van de intentieverklaring (Expression of Principles) aangaande ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving’ vanaf het begin dat deze besprekingen over deze intentieverklaring zijn gestart tussen IenW en EZK en de Provincie Noord-Holland en tussen IenW en Tata Steel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel (PDF | 11 pagina's | 1,1 MB) Lijst van documenten (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB) Bijlagen deel 1 bij Woo-besluit over intentieverklaring Tata Steel (PDF | 140 pagina's | 19,4 MB) Bijlagen deel 2 bij Woo-besluit over intentieverklaring Tata Steel (PDF | 139 pagina's | 26,1 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Klimaatverandering
  • Lucht
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 01-03-2023
Documentdatum 21-02-2023
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Luchtkwaliteit

Publicaties