Rekenregels per 1 januari 2022

Omschrijving

Per 1 januari 2022 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 07-12-2021
Documentdatum 07-12-2021
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties