Subsidieprogramma Migratie en Ontheemding

Omschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde op 3 juli 2023 een subsidietender voor Migratie en Ontheemding 2023-2028.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Migratie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 03-07-2023
Documentdatum 02-07-2023

Organisaties die ervaring hebben met:

  1. Capaciteitsversterking van in-country partners actief op het terrein van migratiesamenwerking of opvang in de regio, en/of 2;
  2. Directe financiering van in-country partners actief op het terrein van migratiesamenwerking of opvang in de regio en/of:
  3. Betekenisvolle participatie van vluchtelingen of migranten in nationale en internationale beleidsbeïnvloeding.

kunnen subsidie aanvragen. De aanvraagtermijn sluit op 3 september 2023 (read this text in English).

In het subsidiebeleidskader staat beschreven:

  • Wat de achtergrond en het doel is van de subsidie; 
  • Wie er subsidie kan aanvragen; 
  • Hoe organisaties de subsidie kunnen aanvragen;
  • Aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen;
  • Hoe de beoordeling- en selectieprocedure gaat.

Het indienen van een aanvraag kan met behulp van het aanvraagformulier en de daarin genoemde aanvullende informatie en documenten.

Beantwoording gestelde vragen

Vragen over de subsidietender kunt u tot en met 25 augustus 2023 mailen naar DSH-MO-subsidies@minbuza.nl. De gestelde vragen worden (zoveel mogelijk) eenmaal per twee weken anoniem beantwoord en gepubliceerd op deze pagina.

Op de Engelstalige pagina vind je onderstaande downloads:

Appendix - Application form (aanmeldformulier)

Appendix - Corporate rates per 1 January 2023

Appendix - Maximum renumeration 2023

Appendix - Track record, project proposal and budget proposal templates

Publicaties