Septembercirculaire provinciefonds 2022

Omschrijving

De septembercirculaire 2022 informeert de provincies over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen uit het provinciefonds voor de jaren 2022 en verder. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de provincies van belang zijn.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 15-09-2022
Documentdatum 20-09-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties