Folder Omgevingsloket

Omschrijving

Aan de slag met de Omgevingswet.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Wonen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 29-11-2019
Documentdatum 28-11-2019
Onderwerp Omgevingswet

Publicaties