Handreiking uniforme saneringen

Omschrijving

Het doel van het Besluit uniforme saneringen is het vereenvoudigen en versnellen van de bodemsaneringsprocedure, het verlagen van de kosten van bodemsanering en het verlagen van de uitvoeringskosten bij decentrale overheden. Door deze vereenvoudigingvan de regels verwacht het ministerie dat burgers en bedrijfsleven worden gestimuleerd ernstig verontreinigde bodems eerder te gaan saneren.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Bodem
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 03-01-2012
Documentdatum 03-01-2012
Onderwerp Bodem en ondergrond

Publicaties