Besluit op Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het verzoek is op 4 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 4 juli 2022 dit besluit genomen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Verkeer
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 04-07-2022
Documentdatum 04-07-2022
Onderwerp Voertuigen op de weg

Publicaties