Jaarrapportage Onafhankelijke Raadsman 2020-2021

Omschrijving

De Onafhankelijke Raadsman rapporteert over klachten over de afhandeling van schade en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Jaarverslag
Geldig van 07-03-2022
Document creatiedatum 28-11-2021
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties