Kamerbrief over besluit specifieke uitkeringen wonen, bouwen en de woonomgeving

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van het Besluit houdende het stellen van regels over het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies voor activiteiten die passen in het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Wonen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp
  • Bouwregelgeving
  • Omgevingswet

Een eenluidende brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.

Publicaties