Afschrift van reactie LOB op onderzoek Eeuwigdurende grafrust

Omschrijving

Afschrift van de reactie van de Landelijke Orde van Begraafplaatsen (LOB) op het onderzoek waarin bestaande mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld worden gebracht om eeuwigdurende grafrust in Nederland te realiseren. Afschrift van reactie LOB op onderzoek Eeuwigdurende grafrust (PDF | 6 pagina's | 271 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ouderenzorg
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 24-02-2023
Documentdatum 18-12-2022
Onderwerp Overlijden

Publicaties