Besluit Wob-verzoek meldingen op grond van artikel 4.95 Arbobesluit sinds 1 januari 2018 - beschikking-2021-0580.pdf

Omschrijving

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van een afschrift van alle meldingen op grond van artikel 4.95 van het Arbobesluit die ontvangen zijn sinds 1 januari 2018. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 20-09-2021
Documentdatum 24-08-2021

Publicaties