Significant_APE_Tussenrapport_Toegankelijkheid_culturele_instellingen

Omschrijving

Tussenrapportage van het onderzoek naar de toegankelijkheid van culturele instellingen voor mensen met een beperking. 

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Rechten en vrijheden
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 07-09-2020
Documentdatum 10-07-2020
Onderwerp Rechten van mensen met een beperking

Publicaties