Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019 tot 2022

Omschrijving

Nieuwe bestuurlijke afspraken Zvw-pgb tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Per Saldo en het ministerie van VWS over de uitvoering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) voor de jaren 2019 tot en met 2021.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorgverzekeringen
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 12-11-2018
Documentdatum 11-11-2018
Onderwerp Zorgverzekering

Publicaties