Besluit Wob-verzoek ouderbijdrage internationaal georiënteerd basisonderwijs en hoogbegaafdenonderwijs

Omschrijving

Besluit op een verzoek om documenten over de ouderbijdrage in het internationaal georiënteerd basisonderwijs en het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Basisonderwijs
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 18-08-2020
Documentdatum 11-07-2018

Publicaties