Erratum bij het Praktijkboek Bouwbesluit 2012, editie 2011

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 10-02-2012
Documentdatum 10-02-2012
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties