Besluit op Wob-/Woo-verzoeken over fosfaatrechten individuele melkveebedrijven en over aanlevering en verwerking gegevens zuivelondernemingen - Woo-besluit over fosfaatrechten individuele melkveebedrijven en over aanlevering en verwerking gegevens zuivelondernemingen

Omschrijving

Besluit op verzoeken om informatie over fosfaatrechten voor individuele melkveebedrijven en over de aanlevering en de verwerking van gegevens van zuivelondernemingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 07-12-2022
Documentdatum 07-12-2022
Onderwerp Veehouderij

De verzoeken zijn op 8 december 2021 en 4 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Woo-besluit over fosfaatrechten individuele melkveebedrijven en over aanlevering en verwerking gegevens zuivelondernemingen