Aanbiedingsbrief bij Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) bieden de Tweede Kamer het rapport `Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1` aan.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Klimaatverandering
  • Ruimtelijke ordening
  • Bodem
  • Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 23-11-2022
Documentdatum 23-11-2022
Onderwerp
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Bodem en ondergrond
  • Bouwregelgeving

Publicaties