Besluit op Wob-verzoek over arbeidsvoorwaardelijke positie voortgezet speciaal onderwijs

Omschrijving

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 4 april 2018 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over het besluit om de arbeidsvoorwaardelijke positie van personeel in het voortgezet speciaal onderwijs vast te leggen in de cao primair onderwijs in plaats van de cao voortgezet onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Werk
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 09-04-2018
Documentdatum 04-04-2018
Onderwerp Werken in het onderwijs

Publicaties