Saba package 2.0

Omschrijving

Bestuursakkoord zoals overeengekomen tussen het Openbaar Lichaam Saba en de Staat der Nederlanden waarin Saba en de ministeries de gezamenlijke prioriteiten voor de periode 2022-2025 vaststellen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Koninkrijksrelaties
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 01-07-2022
Documentdatum 01-07-2022
Onderwerp Caribisch deel van het Koninkrijk

Publicaties