Aanvullende toelichting conform artikel 3.1 CW

Omschrijving

Aanvullende toelichting aan bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema
  • Dienstensector
  • Recht
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 28-11-2022
Documentdatum 28-11-2022
Onderwerp
  • Financiële sector
  • Wetgeving

Publicaties