Rekenregels per 1 juli 2022 - Rekenregels, inclusief bijlagen I.1 en I.2

Omschrijving

Per 1 juli 2022 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Ministeriële regeling
Publicatiedatum 03-06-2022
Documentdatum 03-06-2022
Onderwerp Financiën gemeenten en provincies

Publicaties