Besluit Wob-verzoek voordrachten herregistratie op basis van artikel 50 Wet BIG

Omschrijving

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle door de minister gedane voordrachten als bedoeld in artikel 50, derde lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) vanaf 1 januari 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Werk
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 10-02-2021
Documentdatum 12-11-2020
Onderwerp Werken in de zorg

Publicaties