Consultatieversie toelichting Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)-wijziging evaluatie Woningwet

Omschrijving

Deze nota van toelichting wordt voor de overzichtelijkheid op gelijke wijze opgebouwd als de memorie van toelichting. De wijzigingen zijn in vijf blokken ingedeeld: algemene bepalingen, governance, lokale driehoek, werkdomein en overige bepalingen. Consultatieversie toelichting Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)-wijziging evaluatie Woningwet (PDF | 31 pagina's | 285 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 06-11-2020
Documentdatum 04-11-2020
Onderwerp Woning verhuren

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: consultatieversie-toelichting-besluit-toegelaten-instellingen-volkshuisvesting-2015-btiv-wijziging-evaluatie-woningwet.pdf