Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Omschrijving

Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Bekijk de uitkeringsbedragen.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Ouderen
 • Ouderen
 • Sociale zekerheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Arbeidsverhoudingen
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 23-06-2021
Documentdatum 23-06-2021
Onderwerp
 • Participatiewet
 • Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)
 • AOW
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wajong
 • WW-uitkering
 • Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)
 • Ziektewetuitkering
 • Minimumloon

Per 1 juli 2021 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Publicaties