Besluit op Woo-verzoek over aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band - Inventarislijst en bijlagen bij Woo-verzoek aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciële radio-omroep in FM-band

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over aanvraagformulieren en onderliggende stukken over aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 17-10-2022
Documentdatum 26-09-2022
Onderwerp Telecommunicatie

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Inventarislijst en bijlagen bij Woo-verzoek aanvraag en verlenging vergunningen landelijke commerciële radio-omroep in FM-band