Bijlage 1 bij besluit wob-verzoek over verkorte opleidingen in het hoger beroepsonderwijs

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Hoger onderwijs
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 27-07-2018
Documentdatum 11-07-2018

Publicaties