Vragen en antwoorden over wijziging Wet ter Bescherming Koopvaardij

Omschrijving

Antwoorden op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij. Als het wetsvoorstel in werking is getreden, wordt het voor scheepsbeheerders mogelijk om aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen gewapende particuliere beveiligers mee te nemen ter bescherming tegen piraterij in de Golf van Aden.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Scheepvaart
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 27-12-2021
Documentdatum 27-12-2021
Onderwerp Scheepvaart en havens

Publicaties