Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Omschrijving

Per 1 januari 2020 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. In deze publicatie staan de uitkeringsbedragen per 1 januari 2020. Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020 (PDF | 6 pagina's | 102 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
 • Arbeidsverhoudingen
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Ouderen
 • Ouderen
 • Sociale zekerheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 18-12-2019
Documentdatum 18-12-2019
Onderwerp
 • Minimumloon
 • Participatiewet
 • Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)
 • AOW
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wajong
 • Arbeidsongeschikt na ziekte (WIA)
 • WW-uitkering
 • Ziektewet-uitkering

Publicaties