Beslissing op bezwaar Woo-verzoek kabinetsreactie op rapport ‘Ongekend onrecht’

Omschrijving

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om conceptversies van de Kamerbrief met daarin de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 11-05-2023
Documentdatum 17-04-2023
Onderwerp Kinderopvangtoeslag

Publicaties