X Defensie - Rijksjaarverslag 2016

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2016 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 17-05-2017
Documentdatum 17-05-2017
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties