Kamerbrief over voornemen tot gunning A27 Houten-Hooipolder contract Zuid

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot gunning voor het contract voor het opknappen van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Rail- en wegverkeer
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp Wegen

Publicaties