Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Woo-verzoek over eerder ingediend Woo-verzoek inzake reactie kabinet op rapport 'Ongekend onrecht'

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie Woo-verzoek over eerder ingediend Woo-verzoek inzake reactie kabinet op rapport 'Ongekend onrecht' (PDF | 1 pagina | 72 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Gezin en kinderen
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 21-10-2022
Documentdatum 20-10-2022
Onderwerp
  • Kinderopvangtoeslag
  • Wet open overheid (Woo)

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-over-publicatie-woo-verzoek-over-eerder-ingediend-woo-verzoek-inzake-reactie-kabinet-op-rapport-ongekend-onrecht.pdf