Handreiking uitwisseling medische informatie in de vreemdelingenketen

Omschrijving

Deze handreiking beschrijft wanneer, door wie en hoe medische informatie mag worden gedeeld over vreemdelingen. Ook geeft de handreiking uitleg over de verschillende organisaties in de vreemdelingenketen. En wat hun rol, taken en verantwoordelijkheden zijn. Aandacht is er voor de risico’s bij de verschillende overdrachtsmomenten.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Migratie
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 15-06-2018
Documentdatum 15-06-2018
Onderwerp Asielbeleid

De handreiking is 1  van de maatregelen om de uitwisseling van medische gegevens binnen de vreemdelingenketen te verbeteren. Dit was toegezegd aan de Tweede Kamer in de brief van 30 januari 2015.

De ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de handreiking samengesteld. Zij hebben daarvoor samengewerkt met de Landelijke Huisartsenvereniging en verschillende zorgaanbieders.

Publicaties