Nederlandse Gedragscode Transparantie Online Politieke Advertenties

Omschrijving

Deze gedragscode heeft tot doel de transparantie van politieke advertenties te vergroten.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Informatievoorziening en ICT
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 09-02-2021
Documentdatum 09-02-2021
Onderwerp
  • Desinformatie en nepnieuws
  • Verkiezingen

Publicaties