Besluit Woo-verzoek uitstel besluit Lelystad Airport

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het kabinetsbesluit om de besluitvorming over de opening van Lelystad Airport met 2 jaar uit te stellen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 05-10-2022
Documentdatum 30-09-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties