Woo-besluit inzake krachtenveldanalyse

Omschrijving

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 8 december een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft kopieën van alle documenten of correspondentie bij of onder mijn ministerie die betrekking hebben op de krachtenveldanalyse en/of netwerkanalyse van het bureau Nuance door Training en Advies (NTA) , de gehanteerde methode van onderzoek en de rechtmatigheid en proportionaliteit daarvan.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 09-12-2022
Documentdatum 08-12-2022

Publicaties