Besluit Wob-verzoek over Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over berichten die betrekking hebben op de totstandkoming van de Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluit (PDF | 11 pagina's | 216 kB) Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 131 kB) Bijlage  (PDF | 31 pagina's | 2,5 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Luchtvaart
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 13-07-2022
Documentdatum 24-06-2022

Publicaties