Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers

Omschrijving

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Verkeer
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 11-01-2023
Documentdatum 23-12-2022
Onderwerp Voertuigen op de weg

Publicaties