Besluit op Woo-verzoek over invloed van uitwerking regulering Schiphol op Asset Bèta - Bijlagen bij Woo-besluit over invloed van uitwerking regulering Schiphol op Asset Bèta

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de Notitie naar aanleiding van vragen over invloed nadere uitwerking regulering Schiphol op Asset Bèta. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Luchtvaart
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 23-12-2022
Documentdatum 14-12-2022

Publicaties