Antwoorden feitelijke vragen Voorkeursbeslissing programma Luchtruimherziening

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 30-11-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties