Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten

Omschrijving

Nationale verklaring (tijdelijke) huisvesting EU-arbeidsmigranten (PDF | 10 pagina's | 341 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Migratie
Documentsoort Beleidsregel
Publicatiedatum 11-04-2012
Documentdatum 10-04-2012
Onderwerp Asielbeleid

Publicaties